Medscan Clinics

1109052, Moscow, Nizhegorodskaya Street, 83, building 1
"Taganskaya" or "Marksistskaya" metro stations
settings_phone+7 495 266-29-69
Daily, 8:00 – 23:00
47125195, Moscow, Leningradskoe shosse, 47A
"Vodniy Stadion", "Rechnoy vozal" metro station
settings_phone+7 495 266-29-69
Daily, 8:00 – 23:00
MO, Ilihskoe Shosse, Gluchovo, Sovetskaya street, 8
"Tushinskaya" metro station
settings_phone+7 495 266-29-69
Daily, 8:00 – 21:00
119421, Moscow, Obrucheva street, 21A
"Kaluzhskaya" metro station
settings_phone+7 495 266-29-69
Daily, 8:00 – 21:00